تولید محتوای الکترونیک

یکی از مهم ترین دستاوردهای آموزش الکترونیکی در سراسر جهان تولید محتوای آموزشی مفید و مؤثر می باشد. مهم ترین محور در این سرویس مدرس (استاد) صاحب دانش یا تجربه است. البته محتوای آموزشی الکترونیکی نتیجه یک کار تیمی بوده و حاصل همکاری بخش های آموزشی و فنی یک تیم کاری می باشد. دانشگاه ها، مدارس و مراکز علمی و پژوهشی با ضبط و انتشار محتواهای آموزشی خود می توانند امکان ارزشمندی جهت گسترش و انتشار علوم و تجربیات خود ایجاد نمایند. الزامات سرویس ارائه محتوای آموزشی به صورت همزمان
  • استودیوی ضبط صدا و تصویر
  • تیم تولید انیمیشن
  • تیم تدوین محتوا
  • پداگوژیست آموزشی
استاد ارائه دهنده محتوا 

به منظور کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با شماره۴۶-۰۹۱۲۰۷۹۸۰۴۵ در تماس باشید